Bc. Jana Nožičková

Diplomová práce

Doprovázení pěstounských rodin na základě dohod o výkonu pěstounské péče

Supporting foster families on the basis of foster care agreements
Anotace:
Diplomová práce se zabývá doprovázením pěstounských rodin, které je založeno na dohodě o výkonu pěstounské péče rodiny s pověřeným subjektem. Práce je rozdělena do tří částí: teoretické, metodologické a empirické. V teoretické části jsou představeny hlavní témata související s problematikou doprovázení pěstounských rodin a s hlavní výzkumnou otázkou. Těmito tématy jsou životní situace pěstounských …více
Abstract:
The thesis deals with accompanying foster families, which is based on the agreement on foster care performance in a family with an authorized entity. The thesis is divided into three parts: theoretical, methodological and empirical. Main topics, which are related to problems of accompanying foster families and to the principal research issue, are introduced in the theoretical part. These themes include …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií