Bc. Monika Škorcová, BSBA

Master's thesis

Tools to Assess the Suitability of the Company to Enter the Foreign Market, International Sales Strategy

Tools to Assess the Suitability of the Company to Enter the Foreign Market, International Sales Strategy
Abstract:
Diplomová práce je věnována aplikaci různých manažerských nástrojů, které umožňují posouzení vhodnosti společnosti XY na vstup na zahraniční trh. Hloubková analýza a vyhodnocení výsledků je základním kamenem pro formulaci správné strategie vstupu na trh a mezinárodní prodejní strategie. První část obsahuje teoretický rámec na kterém je postavena praktická část práce. Práce se dále zabývá strategickou …more
Abstract:
Diploma Thesis is dedicated to the application of various managerial tools that enable the assessment of the suitability of XY Company to enter the foreign market. The in-depth analysis and evaluation of the results serve as an essential cornerstone for formulating the right market entry strategy and international sales strategy. The first part includes theoretical framework upon which the practical …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2019
  • Supervisor: DBA Oldřich Dutý, MSc
  • Reader: Ing. Lenka Říhová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance