Mgr. Michal Feranec

Master's thesis

Právo a totalita: komparativní studie komunistického Československa a Třetí říše

Law and Totality: Comparative Study Communistic Czechoslovakia and Third Reich
Anotácia:
Tato práce se zabývá porovnáním dvou režimů: komunistického v Československu (1948-1960) a nacistického v Německu (1933- 1945). Díky ideologiím slibujícím lepší svět se v obou zemích dostaly k moci režimy, jež negativně ovlivnily osudy milionů lidí. Obě zřízení navíc zasahovala do života svých občanů tak intenzivně, že jsou označována za totalitní. Cílem práce je zodpovědět otázku, zda tyto režimy …viac
Abstract:
This thesis deals with a comparison of two systems of government: the communist regime in Czechoslovakia (1948-1960) and that one in Nazi Germany (1933-1945). Thanks to the ideologies promising a better world in both countries came to power the regimes, which negatively affected the lives of millions of people. Both also interfered with their citizens' lives so intensively that they are classified …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2013
  • Vedúci: doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / odbor:
Law and Legal Science / Law