Barbora AŠKOVÁ

Diplomová práce

Právní a sociální aspekty svěření dítěte do péče rodičů po rozvodu

Legal and social aspects of child custody after divorce
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou rozvodů ve společnosti, jejich důsledky a zejména právními a sociálními aspekty svěření nezletilých dětí do péče rodičů po rozvodu. Cílem práce je zpracování této problematiky z hlediska historického, sociologického, psychologického a především právního.
Abstract:
This thesis deals with the issue of divorces in society, their consequences especially with social aspects of child custody after a divorce. The goal of this paper is to create a complete summary of problems from the historical, sociological, psychological and above all from legal point of view.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Alexander Šíma

Citační záznam

Jak správně citovat práci

AŠKOVÁ, Barbora. Právní a sociální aspekty svěření dítěte do péče rodičů po rozvodu. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická