Žaneta Nedvědická

Bakalářská práce

Využití hub bílé hniloby při bioremediaci polutantů

Use of white rot fungi in bioremediation of pollutants
Anotace:
Farmaceuticky aktivní látky jsou významnou skupinou polutantů a kvůli jejich všudypřítomnosti v životním prostředí a obtížné degradaci vzrostl zájem vědecké komunity o tuto problematiku. Alternativní možností k dosavadním postupům degradace těchto látek je působení hub bílé hniloby, a to díky jejich účinnému nespecifickému enzymatickému systému. Praktická část práce byla zaměřena na prokázání schopnosti …více
Abstract:
Pharmaceutically active substances are a significant group of pollutants. Due to their presence in the environment and the difficult degradation, the interest of the scientific community in this issue has increased. An alternative to the current degradation processes of these substances is the action of white rot fungi, due to their effective non-specific enzymatic system.The practical part of my thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta