Žaneta Nedvědická

Bachelor's thesis

Využití hub bílé hniloby při bioremediaci polutantů

Use of white rot fungi in bioremediation of pollutants
Abstract:
Farmaceuticky aktivní látky jsou významnou skupinou polutantů a kvůli jejich všudypřítomnosti v životním prostředí a obtížné degradaci vzrostl zájem vědecké komunity o tuto problematiku. Alternativní možností k dosavadním postupům degradace těchto látek je působení hub bílé hniloby, a to díky jejich účinnému nespecifickému enzymatickému systému. Praktická část práce byla zaměřena na prokázání schopnosti …more
Abstract:
Pharmaceutically active substances are a significant group of pollutants. Due to their presence in the environment and the difficult degradation, the interest of the scientific community in this issue has increased. An alternative to the current degradation processes of these substances is the action of white rot fungi, due to their effective non-specific enzymatic system.The practical part of my thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta