Bc. Michaela Neumannová

Diplomová práce

Analýza konceptu Smart City

Smart City Concept Analysis
Anotace:
Diplomová práce „Analýza konceptu Smart City“ zkoumá fenomén inteligentních měst, a to konkrétně výstavbu a financování chytré čtvrti Špitálka v Brně. Cílem diplomové práce je na základě analýzy praxe zahraničních měst při výstavbě chytrých čtvrtí stanovit doporučení a ukázat možnosti financování a spolupráce se soukromým sektorem pro brněnský projekt Špitálka. Tohoto cíle je dosaženo pomocí zahraniční …více
Abstract:
The diploma thesis “Smart City Concept Analysis” explores the phenomenon of Smart Cities, specifically the construction and financing of the Smart quarter Špitálka in Brno. The goal of this thesis is to make recommendations based on the analysis of the practice of foreign cities in the construction of smart districts and to show the possibilities of financing and cooperation with the private sector …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Bc. David Póč
  • Oponent: Ing. Jaroslav Kacer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa (Administration publique) / Veřejná správa (Administration publique)