Ing. Girgina Petkova

Diplomová práce

Očekávané změny v bankovní regulaci a dohledu v ČR podle Basel III

Expected changes in banking regulation and supervision in the Czech Republic according to Basel III
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o dohledu a regulaci v bankovní sféře na území České republiky. Cílem je popsat, vysvětlit a zhodnotit dopady implementace Basel III na český bankovní sektor. Zhodnocení spočívá ve vyložení problematiky a přiblížení procesu při zavedení nových opatření. Podstatou této práce je analyzovat míru regulace a připravenost českých bank na regulatorní koncept Basel III. V diplomové …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is supervision and regulation of the banking sector in the Czech Republic. The aim is to describe, explain and evaluate the impact of implementation of Basel III on the Czech banking sector. The evaluation is based on explanation of the concept and description of the process while implementing the measures. The essence of this work is to analyse the level of regulation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby