Bc. Ladislav BURGR

Bakalářská práce

Politický marketing v regionálních podmínkách

Political marketing in regional conditions
Anotace:
Bakalářská práce na téma {\clqq}Politický marketing v regionálních podmínkách`` se zabývá po-litickým marketingem v České republice. Cílem není obsáhnout politický marketing na celostátní úrovni nebo politický marketing {\clqq}velkých`` politických stran, ale zhodnotit vyu-žívání této marketingové disciplíny na regionální úrovni a regionálními politiky. Více než 17 let po změně politických poměrů v …více
Abstract:
Bachelor project ``Political marketing in regional conditions{\crqq} deals with political marketing in Czech Republic. The goal is not to include political marketing on nation-wide level or political marketing of {\clqq}big`` political parties, but to review application of this marketing discipline on a regional level with regional politicians. There is a question after 17 years of political change …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2008
Identifikátor: 7498

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2008
  • Vedoucí: Ing. Radim Bačuvčík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BURGR, Ladislav. Politický marketing v regionálních podmínkách. Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 11. 05. 2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.