Hana KÖLBLOVÁ

Bachelor's thesis

Odpovědnost za obec u Hannah Arendtové

The responsibility for a community according to Hannah Arendt
Anotácia:
Tato bakalářská práce si klade za cíl podrobně prozkoumat stěžejní myšlenky zaměřující se především na politickou oblast v pojetí uznávané filozofky, socioložky a politoložky Hannah Arendt, jejíž témata jsou pro dnešní dobu stále velmi aktuální. První část práce vytyčuje hlavní pojmy, kterými se autorka zabývá ve svých dílech. Hlavní kapitoly jsou věnovány projevům odpovědnosti v návaznosti na lidské …viac
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is a detailed research of the fundamental thoughts on the political sphere of the renowned philosopher, sociologist, and political scientist Hannah Arendt whose topics are still actual today. The first part of the thesis sets out the most important concepts dealt with in the autor's work. The principal chapters concentrate on the manifestations of responsibility connected …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014
Zverejniť od: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Martin Škabraha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KÖLBLOVÁ, Hana. Odpovědnost za obec u Hannah Arendtové. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Humanities / Historie - Základy společenských věd

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.