Bc. Tomáš Parobek

Bakalářská práce

Technický stav budov, standardy vybavení, dopad na hodnotu a rizikovost

Technical Condition of Buildings,Standard Equipment,Influence on Value and Risk
Anotace:
Bakalářská práce se skládá ze tří částí a to z části teoretické, praktické a analytické. Teoretická část práce se zabývá technickým stavem budov, životností staveb, opotřebení, dále standardy vybavení budov, riziky a dopady na tržní hodnotu. Praktická část se skládá ze dvou tržních ocenění nemovitostí, a to z ocenění rodinného domu a skladovací haly. Analytická část se zabývá analýzou realitního trhu …více
Abstract:
The thesis consists of three parts namely the theoretical, practical and analytical. The theoretical part deals with the technical construction of buildings, structures durability, wear also standards buildings, equipment, risks and impact on the market value. The practical part consists of two market valuation of real estate and appraisal of the house and the second property is a storage hall. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavel Zídek
  • Oponent: doc. Ing. Luděk Novák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS