Theses 

Logistika společnosti Backer Elektro CZ a.s. – Zdeněk Málek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zdeněk Málek

Diplomová práce

Logistika společnosti Backer Elektro CZ a.s.

Logistics in Backer Elektro CZ a.s.

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na aplikaci logistiky v konkrétním výrobním podniku. V teoretické části vymezuje logistiku, integrovaný logistický řetězec, postavení jednotlivých článků logistického řetězce, postavení zásob a vybrané logistické technologie. Praktická část se zaměřuje na společnost Backer Elektro CZ a.s. Po jejím představení popisuje nákupní, výrobní a distribuční fázi logistického řetězce a přináší odhalení problémů jednotlivých fází. Práce poté pokračuje analýzou ABC v nákupním úseku společnosti a obsahuje návrhy na změny v logistickém řetězci s cílem vytvořit integrovaný logistický řetězec. Velký důraz je pak kladen na ekonomický aspekt implementace nového podnikového softwaru - Microsoft Dynamics AX.

Abstract: The thesis focuses on the application of logistics in a particular manufacturing plant. Theoretical part defines logistics, integrated supply chain, the position of its sections, the position of selected stocks and some of the logistic technologies. The practical part focuses on the company Backer Elektro CZ a.s. At first, the company is introduced. Then, the purchase, production and distribution phase of the supply chain is described and the detection of problems is provided. The thesis analyses the ABC in the purchasing department and makes proposals for changes in the supply chain in order to create an integrated logistics chain. Great emphasis is placed on the economical aspect of new business software implementation - Microsoft Dynamics AX.

Klíčová slova: Logistika ve výrobním podniku, Microsoft Dynamics AX, Integrovaný logistický řetězec

Keywords: Microsoft Dynamics AX, Logistics in the manufacturing plant, Integrated supply chain

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Petr Pernica
  • Oponent: Petr Jirsák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25122

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 05:37, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz