Theses 

Araneofauna PP Pod hájenkou Kyčera (Moravskoslezské Beskydy) – Martina SIKOROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martina SIKOROVÁ

Bakalářská práce

Araneofauna PP Pod hájenkou Kyčera (Moravskoslezské Beskydy)

Araneofauna of Natural Monument Pod hájenkou Kyčera in Moraviasilelia Bekydy

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá na průzkem araneofauny zarůstajícího rašeliniště a prameniště Přírodní památky (PP) Pod hájenkou Kyčera (k.ú. Mosty u Jablunkova). Sběr materiálu byl realizován v letech 2013 (květen až listopad) a 2014 (únor až březen) řádu Araneae pomocí zemních pastí. Sběr se uskutečnil na třech vybraných stanovištích, louka, les a ekotón (ekoton louky a lesa). Sběry ze zemních pastí byly vytříděny a následně determinovány. Během výzkumu bylo získáno 331 ex. determinovaných do 43 druhů z 11 čeledí pavouků. Pro vyhodnocení araneocenóz byly použity základní ekologické charakteristiky (dominance čeledí a druhů, indexy termopreference a původnosti ). U 5 druhů byla provedena základní faunistická charakteristika.

Abstract: This Bachelor thesis deals with survey of araneofauna of overgrowing peat bog and spring of Natural monument Pod hájenkou Kyčera. In 2013 (May to November) and in 2014 (February to March) the materil of an order Aranear was collected from pitfall traps. The material was gatheres from three different locations - meadow, forest and ekoton (border between meadow and forest). The material was classified and determined. During research was collected 331 ex. determined in to 43 species from 11 families of spiders. For evaluation arachnocoenoses were used basic ecological characteristics (dominance of families and species, indexes of termopreference and originality). Basic faunistics characteristic was used on 5 species.

Klíčová slova: Araneofauna, pavouci (Araneae), zemní pasti, termopreference, index původnosti, dominance čeledí a druhů, faunistický význam

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=35802 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

SIKOROVÁ, Martina. Araneofauna PP Pod hájenkou Kyčera (Moravskoslezské Beskydy). Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 13:46, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz