Theses 

Formy distribúcie poistných produktov vo vybranej poisťovni – Erik Trubač

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management

Erik Trubač

Bakalářská práce

Formy distribúcie poistných produktov vo vybranej poisťovni

Forms of distribution of insurance products in selected insurance company

Abstract: The thesis deals with the forms of distribution of insurance products in a selected insurance company, namely in Kooperativa, a.s. VIG. The aim of the work is to analyse and review the system of selling insurance products in both traditional and modern ways, and propose the possibilities of improvement of insurance distribution in the selected commercial insurance company. The first chapter focuses on the definition of term “insurance” and its division, the definition of term “marketing” and its specifics, characteristics of marketing process and distribution of insurance products in the selected insurance company. The second chapter analyses the specific insurance company and the form of distribution of its insurance products in both traditional and modern ways. The third chapter offers the findings, conclusions and proposals for the improvement of distribution of insurance products in the selected insurance company.

Abstract: Predložená bakalárska práca sa zaoberá formami distribúcie poistných produktov vo vybranej poisťovni, konkrétne v poisťovni Kooperativa, a. s. VIG. Cieľom práce je komplexne analyzovať a zhodnotiť systém predaja poistných produktov tradičným a moderným spôsobom a navrhnúť možnosti zlepšenia distribúcie poistenie vo vybranej komerčnej poisťovni. Prvá kapitola je zameraná na oboznámenie sa s pojmom poisťovníctvo a jeho členením, s pojmom marketing a jeho špecifiká, s charakteristikou marketingového procesu a distribúcie poistných produktov vo vybranej komerčnej poisťovni. Druhá kapitola analyzuje konkrétnu poisťovaciu spoločnosť a formu distribúcie jej poistných produktov tradičným a moderným spôsobom. Tretia kapitola prináša zhrnutia, závery a návrhy na zlepšenie distribúcie poistných produktov vo vybranej poisťovni.

Klíčová slova: poisťovníctvo, poisťovňa, distribúcia, poistný produkt, finančný marketing, marketingový mix, insurance, insurance company, distribution, insurance product, financial marketing, marketing mix

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA
  • Oponent: Ing. Valér Demjan, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:29, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz