Mgr. Barbara Kantorová, Ph.D.

Disertační práce

Molekulárně-genetické analýzy prognostických markerů chronické lymfocytární leukemie

Molecular-genetic analyses of prognostic markers in chronic lymphocytic leukemia
Anotace:
Chronická lymfocytární leukemie patří mezi nejčastěji diagnostikované maligní lymfoproliferace dospělých. Toto onemocnění se vyznačuje značnou klinickou variabilitou, která je prokazatelně spojena s výskytem genomových defektů u nádorových buněk. Vyšetření přítomnosti rekurentních genových aberací umožňuje nejen zpřesnit prognózu CLL, ale často i lépe predikovat léčebnou odpověď nemocných. Náplní disertační …více
Abstract:
Chronic lymphocytic leukemia is the most common type of leukemia in adults. A clinical course of CLL is diverse and it could be associated with a presence of cancer genome defects. An analysis of the recurrent aberrations contributes to the CLL prognosis determination and prediction of treatment response. In this thesis, we have examined CLL patients to specify the optimal methodology for TP53 mutations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 12. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta