Mgr. Lucie Hrabálková

Bakalářská práce

Kompenzační cvičení v basketbale.

Corrective exercise in basketball
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na kompenzační cvičení, které jsou hlavním prostředkem pro zmírnění jednostranného basketbalového zatížení. Práce podává přehled funkčních poruch pohybového aparátu a popisuje vliv jednostranného basketbalového zatížení na pohybový aparát. Hlavní část se zabývá druhy kompenzačních cvičení, které využíváme pro nápravu těchto poruch, a které jsou vhodné pro basketbalový trénink …více
Abstract:
Bachelor's thesis is focused on corrective exercises, which are the main means to alleviate the burden of one-sided basketball. The article presents an overview of functional disorders of the musculoskeletal system and describes the effect of one-sided basketball burden. The main part deals with the types of corrective exercises, which we use to correct these failures, which are suitable for basketball …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Roman Grmela, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií