Tomáš KUČERA

Bakalářská práce

Kompenzační cvičení u hokejistů

Compensatory exercise for hockey players
Anotace:
Má bakalářská práce je zaměřena na mládež hokeje (děti narozené v roce 2011 a mladší). Mou snahou je poukázat na důležitost kompenzačního programu v jednostranném zatížení v tomto sportu. Kompenzační program zahrnuje vstupní a výstupní vyšetření, která budou v závěru porovnána. Mezi subjekty práce byli vybráni aktivní mladí hokejisté, kteří pod-stupují nejméně 4 tréninky týdně a hrají za společný tým …více
Abstract:
My bachelor thesis is aimed on young hockey generation (children born it the year 2011 and younger). My aim is to point out the importance of a compensation program in one-sides sport. The compensation program includes initial and final examinations, which will be compared at the end. Young active hockey players, who has at least four trainings per week and play for the same team from the beginning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Ryba

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUČERA, Tomáš. Kompenzační cvičení u hokejistů. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/