Nikol MAŇÁKOVÁ

Bakalářská práce

Znalosti studentů v oblasti základní kardiopulmonální resuscitace

The students' knowledge in the field of basic cardiopulmonary resuscitation
Anotace:
Cíl: Hlavním cílem průzkumu bylo zjistit znalosti studentů středních škol v oblasti základní kardiopulmonální resuscitace. Dílčím cílem práce bylo zjistit, jaké jsou rozdíly ve znalostech poskytování první pomoci před a po školení. Metodika: Sběr dat probíhal pomocí nestandardizovaného anonymního dotazníku vlastní konstrukce, který obsahoval 22 otázek. Výzkumný soubor tvořilo 97 studentů ze Střední …více
Abstract:
Objective: The main objective of the survey was to determine the knowledge of middle school students in basic cardiopulmonary resuscitation. The partial goal was to find out what are the differences in knowledge of first aid before and after training. Methodics: Data were collected using non-standardized anonymous questionaire of own design, which contained 22 questions. The research group consisted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016
Zveřejnit od: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ilona Plevová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAŇÁKOVÁ, Nikol. Znalosti studentů v oblasti základní kardiopulmonální resuscitace. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta