Michaela JIŘÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Motivace dospělých k dalšímu profesnímu vzdělávání

Adult motivation for further professional training
Anotace:
Hlavním tématem bakalářské práce je motivace dospělých k dalšímu profesnímu vzdělávání. Zabývá se problematikou vzdělávání dospělých, profesnímu vzdělávání, motivací a bariérami ve vzdělávání. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vychází z charakteristiky celoživotního vzdělávání a učení, vzdělávání dospělých včetně profesního vzdělávání. V závěru se teoretická …více
Abstract:
The main theme of the thesis is to motivate adults for further professional training. It deals with issues of adult education, professional training, motivation and barriers in education. This work is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part is based on the characteristics of lifelong learning, adult education, including professional education. In the end the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Nikola Sklenářová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JIŘÍČKOVÁ, Michaela. Motivace dospělých k dalšímu profesnímu vzdělávání. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta