Ing. Pavlína Drlíčková

Diplomová práce

Význam folklorních festivalů pro cestovní ruch / úloha Folklorního sdružení ČR

The importance of folklore festivals for Tourism / role of Folklore Association of the Czech Republic
Anotace:
DRLÍČKOVÁ, Pavlína. Význam folklorních festivalů pro cestovní ruch/úloha Folklorního sdružení. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: 2016. Celkový počet stran 104 Diplomová práce se zabývá současným stavem, ve kterém se folklor nachází v rámci cestovního ruchu a jeho propagací. Práce se v úvodu věnuje shrnutí jeho vývoje a terminologii, na kterou navazuje aktivita Folklorního sdružení. Jak …více
Abstract:
DRLÍČKOVÁ, Pavlína. Importance of folklore festivals for tourism/ the role of Folklore Association [Master´s Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague: 2016. Total number of pages 104 Master´s thesis Importance of folklore festivals for tourism with the present situation, in which folklore is, in the context of tourism and promotion. The thesis is devoted to the summary in the beginning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Holoubek, doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství