Michaela LYSOVÁ

Bakalářská práce

Hra a hračka a jejich role v životě dětí

Game and toy and their roles in children's life
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na hru a hračku v předškolním období, na historii hry a hračky, charakteristiku hry a hračky, na jejich roli a na hru ve vývoji dítěte. Bakalářské práce se dále věnuje třídění her, teorii her podle Jeana Piageta, podmínkám pro hru v rodině, úloze učitelky při hře a v neposlední řadě se zaměřuje na výběr a kritéria správné hračky. Bakalářská práce je rozčleněna do teoretické …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with a topic of a child's game and toy in the life of preschool age children, a history and characteristic of a child's game and toy, and its role in a child's development. This bachelor thesis also deals with a games sorting-out, the theory of games by Jean Piaget, the terms of game in family, the role of teacher in game, and not least, it deals with a selection of the right …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Švrčinová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LYSOVÁ, Michaela. Hra a hračka a jejich role v životě dětí. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta