Theses 

A CLOCKWORK ORANGE: THE SIGNIFICANCE AND IMPLICATIONS OF MUSIC IN BURGESS'S NOVEL AND ITS PRESENTATION IN KUBRICK'S FILM ADAPTATION – Bc. Nikola VYHLIDALOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Nikola VYHLIDALOVÁ

Diplomová práce

A CLOCKWORK ORANGE: THE SIGNIFICANCE AND IMPLICATIONS OF MUSIC IN BURGESS'S NOVEL AND ITS PRESENTATION IN KUBRICK'S FILM ADAPTATION

A Clockwork Orange: The significance and implications of music in Burgess's novel and its presentation in Kubrick's film adaptation

Abstract: This diploma thesis seeks to provide a thorough analysis of the significance and implications of music in the novel A Clockwork Orange and compare it to the role of music in the film adaptation based on this novel. Anthony Burgess, the author of the novel was an English writer and composer, whose work inspired an American film director Stanley Kubrick to make a film adaptation of the novel. The first part of this thesis deals with the life of the author of the novel, focusing mainly on the influence of music on his life. The thesis further explores the relation between music and man, music and literature, and examines the concept of music in general. The crucial part of the thesis analyses the use and function of music in the novel, provides the interpretation of the novel in terms of music and lastly, it compares the concept of music in the novel with the film adaptation.

Abstract: Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat význam a vliv hudby na román A Clockwork Orange a porovnat její roli ve stejnojmenném filmovém ztvárnění. Autorem románu je britský spisovatel a skladatel Anthony Burgess, jehož dílo inspirovalo amerického režiséra Stenleye Kubricka ke ztvárnění stejnojmenné filmové adaptace. V první části se tato práce zabývá životem autora románu a zejména pak tím, jaký vliv na něj měla hudba. Dále se zabývá vztahem hudby k člověku obecněji, hudby k literatuře a konceptem hudby v širším kontextu. Hlavní část práce pak analyzuje užití a funkci hudby v románu samotném, interpretuje román se zřetelem k hudbě a v neposlední řadě porovnává pojetí hudby v románu a filmovém ztvárnění.

Keywords: Anthony Burgess, Stanley Kubrick, hudba v literatuře, násilí, svobodná vůle

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=49428 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

VYHLIDALOVÁ, Nikola. A CLOCKWORK ORANGE: THE SIGNIFICANCE AND IMPLICATIONS OF MUSIC IN BURGESS'S NOVEL AND ITS PRESENTATION IN KUBRICK'S FILM ADAPTATION. Č. Budějovice, 2019. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 01:37, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz