Tereza Taušková

Diplomová práce

Adsorpce CO2 na aktivním uhlí

Adsorption of CO2 on activated carbon
Anotace:
Cílem této práce bylo navržení adsorpční kolony s pevným ložem. Byly provedeny experimenty s oxidem uhličitým a vzduchem jako nosným plynem. Oxid uhličitý je adsorbován na aktivním uhlí. Pro měření byla použita dynamická metoda. Práce prezentuje výsledky pro celkové průtoky směsi 2,2 m3/h, 3,2 m3/h, 3,3 m3/h, 4,2 m3/h, 4,3 m3/h, 4,4 m3/h, 5,2 m3/h, 5,3 m3/h and 5,4 m3/h. Získané průrazové křivky popisují …více
Abstract:
In this study a laboratory fixed bed adsorption column was designed. Adsorption experiments of carbon dioxide in air as carrier gas were held on activated carbon. The dynamic method was used for measurement. Here are presented results for flowrates 2,2 m3/h, 3,2 m3/h, 3,3 m3/h, 4,2 m3/h, 4,3 m3/h, 4,4 m3/h, 5,2 m3/h, 5,3 m3/h and 5,4 m3/h. Breakthrough curves describing the dependance of exit concentration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Lucie Obalová
  • Oponent: Kamil Wichterle

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Chemické inženýrství