Bc. Anna Skrášková

Bachelor's thesis

Prime Minister’s Question Time in Modern British Political Culture

Prime Minister’s Question Time in Modern British Political Culture
Abstract:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá problematikou Prime Minister’s Questions. Jedná se o ústní otázky, které se v Británii pokládají předsedovi vlády jednou týdně během zasedáni Dolní sněmovny. Jde o specifickou součást britského politického systému, která v mnoha jiných zemích nemá obdoby. V Británii jde o nejznámější činnost parlamentu, která je podrobně sledována médii i veřejností.
Abstract:
This Bachelor's Diploma Thesis deals with Prime Minister’s Question Time. Prime Minister’s Questions are a unique feature of the British political system and the best known parliamentary activity in Britain.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2014
  • Supervisor: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Reader: Mgr. Alžběta Zedníková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta