Bc. Anna Skrášková

Bachelor's thesis

Prime Minister’s Question Time in Modern British Political Culture

Prime Minister’s Question Time in Modern British Political Culture
Anotácia:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá problematikou Prime Minister’s Questions. Jedná se o ústní otázky, které se v Británii pokládají předsedovi vlády jednou týdně během zasedáni Dolní sněmovny. Jde o specifickou součást britského politického systému, která v mnoha jiných zemích nemá obdoby. V Británii jde o nejznámější činnost parlamentu, která je podrobně sledována médii i veřejností.
Abstract:
This Bachelor's Diploma Thesis deals with Prime Minister’s Question Time. Prime Minister’s Questions are a unique feature of the British political system and the best known parliamentary activity in Britain.
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedúci: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: Mgr. Alžběta Zedníková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta