Bc. Ivana Maděřičová

Diplomová práce

The proportion of language skills in English textbooks at lower secondary schools

The proportion of language skills in English textbooks at lower secondary schools
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu a styl učebnic anglického jazyka. Práce se zabývá hodnocením a srovnáním dvou učebnic, které jsou nejvíce používány na Brněnských základních školách. Teoretická část definuje některé klíčové pojmy, zabývá se funkcí učebnic, metodologii a je také zaměřena na typy učebnic a jejich strukturu. Cílem praktické časti je zjistit názor učitelů na učebnice, pomocí …více
Abstract:
The thesis focuses on analzing and the style of English textbooks. The work deals with evaluation and comparison of two textbooks, which are most frequently used at lower secondary schools in Brno. The theoretical part defines key terms, the function of textbooks, methodology and is also focused on types of textbooks and its structure. As for the practical part, the aim is to find out, which textbooks …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta