Ekaterina Syreskina

Bachelor's thesis

Současný filmový divák: výzkum účastníků projektu European Film Challenge

Contemporary moviegoer: research of European Film Challenge participants
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je charakterizovat současného filmového diváka, jeho postoje ke sledování filmů v kině a doma, jaké faktory jsou pro něj nejpodstatnější při výběru filmu a jaké sociologické charakteristiky ovlivňují jeho chování. Pomocí analýzy sekundárních zdrojů, rešerše předmětné literatury a realizace primárního kvantitativního výzkumu účastníků projektu European Film Challenge se budou …viac
Abstract:
The aim of this work is to characterize the contemporary moviegoer, his attitude to movie-watching at the cinema and at home, what factors are decisive when he chooses a film and what sociological characteristics influence his behaviour. After the analysis of secondary sources, the search of the existing literature and the implementation of the primary quantitative research on the participants of European …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedúci: Jan Hanzlík
  • Oponent: Martin Zelený

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80502

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Ekonomika a management / Arts Management