Bc. Markéta Suráková

Diplomová práce

Integrace dítěte s poruchami chování a s deprivačním syndromem na 2. stupni běžné základní školy

Integration of children with behavioral disorders and with a deprivation syndrome on the second degree of mainstream elementary school
Anotace:
Tématem diplomové práce je individuální integrace dítěte s poruchami chování a s deprivačním syndromem na 2. stupni běžné základní školy. V první kapitole teoretické části jsou vymezeny základní pojmy z oblasti psychické deprivace. Jsou popsány podmínky jejího vzniku a možné důsledky v kognitivním, emočním a sociálním vývoji. Druhá kapitola definuje poruchy chování, věnuje se faktorům, které mohou …více
Abstract:
The thesis topic is concerned with integration of a child as an individual with mental disorder and deprivation syndrome during the 2nd stage of elementary school development. The basic psychic deprivation terminology is introduced in the first chapter of a theoretical section. Furthermore, the conditions required for the manifestation of such a deprivation are discussed along with possible consequences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta