Bc. Markéta Suráková

Master's thesis

Integrace dítěte s poruchami chování a s deprivačním syndromem na 2. stupni běžné základní školy

Integration of children with behavioral disorders and with a deprivation syndrome on the second degree of mainstream elementary school
Abstract:
Tématem diplomové práce je individuální integrace dítěte s poruchami chování a s deprivačním syndromem na 2. stupni běžné základní školy. V první kapitole teoretické části jsou vymezeny základní pojmy z oblasti psychické deprivace. Jsou popsány podmínky jejího vzniku a možné důsledky v kognitivním, emočním a sociálním vývoji. Druhá kapitola definuje poruchy chování, věnuje se faktorům, které mohou …more
Abstract:
The thesis topic is concerned with integration of a child as an individual with mental disorder and deprivation syndrome during the 2nd stage of elementary school development. The basic psychic deprivation terminology is introduced in the first chapter of a theoretical section. Furthermore, the conditions required for the manifestation of such a deprivation are discussed along with possible consequences …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 5. 2015
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta