Bc. Veronika Jedrzejczyková

Diplomová práce

Závazek v manželstvích a nesezdaných soužitích mladých dospělých

Commitment in marriage and unmarried cohabitation of young adults
Anotace:
Partnerský vztah, jeho stabilita, kvalita apod. mohou být ovlivněny typem soužití, ve kterém spolu partneři žijí. V předkládané práci se zabýváme problematikou odlišnosti vztahu v manželství a v nesezdaném soužití. Konkrétně jsme se zaměřili na srovnání závazku partnerů žijících v manželství a v nesezdaném soužití. A předpokládali jsme, že manželé pociťují silnější závazek. Zabývali jsme se rovněž …více
Abstract:
Relationship between intimate partners, its stability, quality, etc., can be influenced by the union type. In this thesis we deal with the problem of differences between relationships of married partners and unmarried cohabitators. The goal of our study is to compare relationship commitment of people living in marriage and in unmarried cohabitation. We assumed stronger commitment of married respondents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií