Mgr. Martina Karasová, Ph.D.

Disertační práce

Buněčný lipidom jako diagnostický a prediktivní faktor v normálních a nádorových buněčných populacích

The cellular lipidome as diagnostic and predictive factor in normal and tumor cell populations
Anotace:
Karcinom tlustého střeva (CRC) patří mezi nejčastější příčiny úmrtí spojených s onkologickým onemocněním a jeho včasná diagnóza je klíčem k úspěšné terapii. Maligní buněčná transformace je spojena s řadou změn v buněčném metabolismu a vede k aktivaci biosyntetických drah, které zásobují rychle se dělící nádorové buňky potřebnými strukturními, energetickými a signálními molekulami. Aktivace syntézy …více
Anotace:
něčných liniích také naznačila sníženou enzymatickou aktivitu SCD1, vyjádřenou jako poměr mezi produktem a substrátem enzymu (palmitolejovou/palmitovou a olejovou/stearovou kyselinou). Ztráta AhR proteinu v liniích HCT116 a HT-29 byla dále asociována se sníženou expresí a aktivitou dráhy Akt, stejně jako proteinu SREBP1 (sterol regulatory element-binding protein 1), tedy dvou klíčových regulátorů syntézy …více
Abstract:
Colorectal cancer (CRC) is the third leading cause of cancer-related deaths worldwide, and early diagnosis is a key to its successful therapy. Cell transformation is associated with a radical modification of cellular metabolism, leading to activation of biosynthetic pathways providing the rapidly dividing cells with necessary structural, energetic and signaling molecules. Activation of lipid biosynthesis …více
Abstract:
resent data indicate that more attention should be paid to the possible roles of the AhR in both altered proliferation and lipid metabolism in colon tumor cells, as many aspects of the AhR function in tumor cells remain unclear.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2022
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D., prof. Xavier Coumoul

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta