Ing. Jindřich Šmíd

Bakalářská práce

E-learning - nástroj ke zkvalitnění a rozšíření výuky

E-learning - Instrument to Improve and Expand the Teaching
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o moderním způsobu vzdělávání za využití informačních a komunikačních technologií, zvaném e-learning. Úvodní část vysvětluje pojem elektronického procesu vzdělávání a seznamuje s jeho jednotlivými prvky. Další kapitola nastiňuje aktuální trendy v této oblasti. Následně jsou porovnány výhody a nevýhody této formy vzdělávání. Na základě modelového projektu Autoškola Online …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to describe a modern way of education using information and communication technologies, so called e-learning. The term of e-learning process of education and its crutial parts are described in the introduction. Actual trends in this area are introduced in the next section, advantages and disadvantages of this form of education are compared in the next part. The gains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Melichárek
  • Oponent: Ing. Lukáš Herout, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS