Veronika BUCK VALENTOVÁ

Bakalářská práce

Turistický informační systém města Prahy

Prague tourist wayfinding
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je poukázat na důležitost komunikace s turisty navštěvujícími Prahu a to pomocí zlepšení stávajícího vizuálního informačního systému. Navrhuji možné řešení, kde ústředním prvkem je nová sada piktogramů pražských památek. Svůj koncept prezentuji na tištěných tematických mapách, informačních panelech a cedulích, a v neposlední řadě i v mobilní aplikaci.
Abstract:
The purpose of this work is to show the importance of communication with tourists visiting Prague mostly by improving existing visual information system. I suggest a possible solution, where the key element is a new set of Prague sights pictograms. I present a concept on printed themed maps, informational panels and signs and not at least in the mobile application.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013
Zveřejnit od: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Lumír Kajnar

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUCK VALENTOVÁ, Veronika. Turistický informační systém města Prahy. Zlín, 2013. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimedia a design - Grafický design