Markéta Drábková

Bakalářská práce

Dopad nové právní úpravy hazardních her na obce

Impact of New Gambling Legislation on Municipalities
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Dopad nové právní úpravy hazardních her na obce“ je rozbor dopadů změn, které plynou z nové regulace hazardní her. První část je zaměřena na identifikaci problémů vedoucí k reformě hazardních her. V druhé části práce vytyčuje hlavní cíle nové právní regulace a srovnává předešlou i současnou právní úpravu v návaznosti na již zmíněné cíle. Samotnou kapitolu tvoří daňová úprava …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis “Impact of New Gambling Legislation on Municipalities” is an analysis of the impacts of changes resulting from the new gambling regulation. The first part focuses on the identification of problems leading to the reformation of gambling. In the second part of the thesis, the main objectives of the new legal regulation are outlined and both the previous and current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance a právo