Bc. Karol Vait

Master's thesis

Bitlocker šifrování disků ve firemním prostředí.

Bitlocker Disk Encryption in a Corporate Environment.
Anotácia:
Táto diplomová práca sa zaoberá témou šifrovania disku v prostredí Microsoft Windows. Cieľom práce bolo v prvom rade teoreticky popísať princíp, požiadavky, výhody, nevýhody a možnosti centrálnej správy šifrovacieho nástroja Bitlocker a následne na reálnych scenároch otestovať možnosti nasadenia. Zároveň bolo popísané správanie sa systému so šifrovaným diskom v bežnej prevádzke a základné princípy …viac
Abstract:
This thesis covers the topic of disk encryption in Microsoft Windows. The aim of the thesis is to describe the principle, requirements, advantages, disadvantages and central management of the Bitlocker encryption tool and then to test the possibilities of deployment on real scenarios. There was also described the behavior of the encrypted disk drive in daily operations and the basic principles that …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vait, Karol. Bitlocker šifrování disků ve firemním prostředí.. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Master programme / odbor:
Engineering Informatics / Security Technologies, Systems and Management