Mgr. Pavol Sojčík

Bakalářská práce

Tools for information security management

Tools for information security management
Anotace:
Cieľom tejto práce je poskytnúť prehľad aktuálnych softvérových riešení pre riadenie informačnej bezpečnosti. Zavedenie úspešného systému riadenia informačnej bezpečnosti a jeho certifikácia budú opísané v teoretickej časti. V praktickej časti bude overené splnenie normy ISO/IEC 27001 a riešenia budú porovnané a zanalyzované. Jedno vybrané riešenie z každej oblasti bude otestované voči norme ISO/IEC …více
Abstract:
The aim of this thesis is to provide an overview of current software solutions for information security management. The process of successfully establishing an information security management system and its certification will be described in the theoretical part. In the practical part, compliancy of the software solutions with ISO/IEC 27001 will be verified and solutions will be compared and analyzed …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vít Bukač, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové sítě a komunikace