Mgr. Kristýna Hloušková

Bakalářská práce

Sport dětí a mládeže na Blanensku. Soubor feature o současných trendech

Sport activities of children and youth in Blansko region. Set of feature about current trends
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje sportu dětí a mládeže na Blanensku. Všeobecné trendy mládežnického sportu se snaží autorka zachytit na konkrétních příkladech z regionu. Téma přibližuje za pomoci série feature pro Blanenský deník Rovnost. V teoretické části definuje žánr za pomoci české i zahraniční literatury. Specifikuje téma práce, vymezuje základní pojmy a popisuje současné trendy ve sportu dětí a mládeže …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with sport activities of children and youth in region of the Blansko district. The author tries to describe common trends in youth sports activities via specific examples in the area. The topic is presented with the help of set of feature designed for Blanenský deník Rovnost. In the theoretical part, the author defines the genre with the help of Czech and foreign literature …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Daniela Vajbarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií