Martina Žaludová

Bakalářská práce

Návrh úpravy Štefánikovy ulice v Hradci Králové

Design alteration of Stefanikova street in Hradec Kralove
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem úpravy Štefánikovy ulice v Hradci Králové. Cílem této práce je navrhnout vhodné uspořádání komunikace pro motorovou dopravu, křižovatek, zastávek městské hromadné dopravy, parkoviště, komunikace pro pěší a cyklostezek a v rekonstrukci hlavně zohlednit bezpečnost a pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
Abstract:
This bachelor work deals with the design alteration of Stefanikova street in Hradec Kralove. The aim of this work is to suggest suitable road arrangement for motor traffic, intersections, bus stops for city transport, parking place, roads for walking and cycling. In the reconstruction is mainly taken into account the safety and movement of persons with reduced mobility.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. František Haburaj, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Žaludová, Martina. Návrh úpravy Štefánikovy ulice v Hradci Králové. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera