Bc. Tomáš Golský

Master's thesis

Tvorba image nekomerční organizace

Image creation of a noncomercial company
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá otázkou tvorby image v nekomerční společnosti se specifikací na Armádu České republiky. V první polovině teoreticko metodologické části práce je věnována pozornost rozboru vybraných pojmů. V praktické části je popsán současný stav a provedena analýza efektivnosti tvorby image s možnými doporučeními.
Abstract:
This thesis deals with the image of a noncomercial organization with a specification on the Czech Army. In the first half of the thesis, in the theoretical and methodological part, the thesis is focused on the analysis of selected concepts. The practical part describes the current situation and analyzes the efficiency of image formation with possible recommendations.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2011
  • Supervisor: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Reader: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní