Bc. Barbora MOTTLOVÁ

Diplomová práce

Koncepce podpory sportu a tělovýchovy na příkladu města Chomutov

The conceptual framework of sports and physical training on the example of the city of Chomutov
Anotace:
Diplomová práce pojednává o problematice koncepční podpory sportu ve městě Chomutov. Cílem práce je analytické zhodnocení podpory sportu ve městě Chomutov, k němuž je použita metoda komparace se srovnatelnými městy v České republice. Diplomová práce je rozdělena do pěti částí, první dvě kapitoly jsou teoretické, definují problematiku sportu a jeho financování z veřejných i soukromých zdrojů. V praktické …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the problems of conceptual support of sport in the city of Chomutov. The aim of the diploma thesis is analytical evaluation of sport support in the city of Chomutov, which is used the comparison method with comparable cities in the Czech Republic. The diploma thesis is divided into five parts, the first two chapters are theoretical which define the issue of sport and its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 11. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOTTLOVÁ, Barbora. Koncepce podpory sportu a tělovýchovy na příkladu města Chomutov. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a veřejná správa