Bc. Jan Wernisch

Bakalářská práce

Volby do Parlamentu České republiky

Election to the Parliament of the Czech Republic
Anotace:
Tématem této bakalářské práce jsou volby do Parlamentu České republiky. Úvodem je popsán vývoj, který vedl až k současné podobě Parlamentu. Dále je uvedeno jeho postavení v soustavě nejvyšších orgánů veřejné moci a nastíněno obecně volební právo. Nejdůležitější částí práce je seznámení s procesem voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu. Součástí je analýza výsledků voleb do obou komor v posledních několika …více
Abstract:
The theme of this bachelor thesis are elections to the Parliament of the Czech Republic. First, it describes the developments that led to the current form of the Parliament. Next (in second chapter) is stated its position in the system of the highest public authorities and outlines the right to vote. The most important part of the thesis is familiarity with the process of elections to the Chamber of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting