Theses 

Projekt - rekonstrukce a přístavba s pro zřízení budovy prvního stupně základní školy. (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Chodová Planá) – Jan AMBROŽ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jan AMBROŽ

Bakalářská práce

Projekt - rekonstrukce a přístavba s pro zřízení budovy prvního stupně základní školy. (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Chodová Planá)

RENOVATION AND EXTENSION FOR THE ESTABLISHMENT BUILDING OF PRIMARY SCHOOL

Anotace: Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci a přístavbu objektu za účelem vytvoření budovy prvního stupně základní školy. Zabývá se objektem SO 002 - Základní škola, rekonstrukce, přístavba Cílem této práce je návrh objektu prvního stupně základní školy. Dispoziční uspořádání v obou částech objektu s možností vstupu osob se sníženou schopností pohybu a orientace a statické posouzení hlavních prvků nosné konstrukce. Statické posouzení bylo provedeno v programu fine 10 EC3. Grafické zpracování bylo provedeno v programech AutoCAD 2012 a ArchiCAD 13. V závěru práce byl provedený výpočet zatížení působících na konstrukci a statický výpočet, návrh a posouzení zadaných prvků.

Abstract: This thesis deals with the processing of project documentation for building permit for the reconstruction and extension of the building to create a building of primary school. It deals with the subject SO 002 - Elementary School, reconstruction, extension The aim of this work is the object of primary school. The layout arrangement in both parts of the building with access for persons with reduced mobility and static analysis of the main elements of the structure. Static assessment was done in fine 10 EC3. Graphic design was done in AutoCAD and ArchiCAD 13th 2012 The conclusion was made by calculating the load acting on the structure and structural analysis, design and assessment of specified elements.

Klíčová slova: Rekonstrukce, Přístavba, Základní škola

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Petr Kesl

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54494 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

Jak správně citovat práci

AMBROŽ, Jan. Projekt - rekonstrukce a přístavba s pro zřízení budovy prvního stupně základní školy. (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Chodová Planá). Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 15:08, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz