Bc. Andrej Thurzo

Bakalářská práce

Analýza, návrh a implementace portálu hry League of Legends

Analysis, design and implementation of a League of Legends web portal
Abstract:
The thesis focuses on the process of creating a web portal focused on the game League of Legends using CMS system. The first chapters describe matters which have to be taken into consideration when creating webpages. Next part is focused on the usability analysis of websites focused on games, followed by the design of my own website. The last part is focused on the explanation of what is a CMS system …více
Abstract:
Práca sa zaoberá tvorbou herného webu s využitím CMS systému. V prvých kapitolách sú objasnené pojmy, ktoré s problematikou tvorby internetových stránok úzko súvisia. Nasleduje analýza herných webov zameraná na použiteľnosť, za ktorou je popísaný návrh vlastného herného portálu. V ďalších kapitolách sú popísané CMS systémy, technológie na ktorých sú založené, spôsob práce vo zvolenom CMS systéme Joomla …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Oponent: RNDr. Martin Komenda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky