Bc. Michaela Kratochvilová

Diplomová práce

Řízení vztahu se zákazníky v oblasti realitních služeb

Customer Relationship Management (CRM) in Real Estate Services
Anotace:
Předmětem diplomové práce ,,Řízení vztahu se zákazníky v oblasti realitních služeb“ je zmapování stavu současné situace týkající se řízení vztahu se zákazníky (CRM) v realitních kancelářích na území České republiky. První část práce se zabývá literární rešerší, která se zaměřuje zejména na koncept CRM, řízení služeb a na oblast realitních služeb. …více
Abstract:
The subject of the thesis "Customer Relationship Management in Real Estate Services" is the mapping of the current situation regarding CRM in real estate offices in the Czech Republic. The first part of the thesis deals with literary research, which focuses mainly on CRM concept, services management and real estate services. The second part of the thesis includes graphic and textual evaluation of data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2019
  • Vedoucí: Ing. Eva Švandová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta