Theses 

Řízení vztahu se zákazníky v oblasti realitních služeb – Bc. Michaela Kratochvilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Michaela Kratochvilová

Diplomová práce

Řízení vztahu se zákazníky v oblasti realitních služeb

Customer Relationship Management (CRM) in Real Estate Services

Anotace: Předmětem diplomové práce ,,Řízení vztahu se zákazníky v oblasti realitních služeb“ je zmapování stavu současné situace týkající se řízení vztahu se zákazníky (CRM) v realitních kancelářích na území České republiky. První část práce se zabývá literární rešerší, která se zaměřuje zejména na koncept CRM, řízení služeb a na oblast realitních služeb. Druhá část práce zahrnuje grafické a textové vyhodnocení dat, která byla získaná dotazníkovým šetřením. Dále je pro doplnění uveden reálný příklad vybrané realitní kanceláře a rozbor jejího využití CRM. Cílem diplomové práce je analyzovat a zhodnotit přístup k CRM a míru jeho implementace v oblasti realitních služeb na území České republiky v rámci vybraných realitních značek.

Abstract: The subject of the thesis "Customer Relationship Management in Real Estate Services" is the mapping of the current situation regarding CRM in real estate offices in the Czech Republic. The first part of the thesis deals with literary research, which focuses mainly on CRM concept, services management and real estate services. The second part of the thesis includes graphic and textual evaluation of data, which was obtained through a questionnaire survey. Additionally, there is a real example of a selected real estate agency and its setting of CRM. The aim of this diploma thesis is to analyze and evaluate access to CRM and its implementation in real estate services within the territory of the Czech Republic within selected real estate brands.

Klíčová slova: Česká republika, řízení vztahu se zákazníky, služby, realitní služby, realitní kancelář, průzkum, vyhodnocení, Czech Republic, Customer Relationship Management (CRM), services, real estate services, real estate agency, survey, evaluation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2019
  • Vedoucí: Ing. Eva Švandová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 16:58, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz