Ing. Pavel Štětkář

Master's thesis

Komparace pravidel obezřetného podnikání obchodních bank BASEL II a BASEL III

Comparison of the prudential rules of commercial banks BASEL II and III
Abstract:
Cílem diplomové práce s názvem „Komparace pravidel obezřetného podnikání obchodních bank BASEL II A BASEL III“ je srovnání obou standardů dle vybraných kritérií a predikce možných dopadů směrnice do podnikání obchodních bank obecně a konkrétně v podmínkách českého bankovního trhu. Nedílnou součástí práce jsou charakteristika a důvody implementace Basel I, II a III a jejich zavádění prostřednictvím …more
Abstract:
The aim of the thesis called "Comparison of the prudential rules of commercial banks BASEL II and BASEL III" is a comparison of both standards according to selected parameters and prediction of potential impacts to the business of commercial banks in general and specifically in terms of the Czech banking market. An integral part of the thesis are the characteristics and reasons for the rules of Basel …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2014
  • Supervisor: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
  • Reader: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta