Bc. Monika Pokorná

Diplomová práce

Adaptace rodiny na získané tělesné postižení dospělého člena rodiny

Adaptation of the family to the acquired physical disability of an adult family member
Anotace:
Diplomová práce zkoumá proces adaptace rodiny na tělesné postižení některého z jejích členů. Obsahuje dvě hlavní části - teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsána problematika tělesného postižení a procesu adaptace na složitou životní událost. V praktické části jsou formou kvalitativního výzkumu zpracována data, získaná od informantů, kteří s tělesným postižením mají zkušenosti. Pozornost …více
Abstract:
The thesis examines the process of family adaptation to physical disability one of its members. It contains two main parts - theoretical and practical. The theoretical part describes the issue of physical disability and the process of adaptation to complex life event. In the practical part, data obtained from informants who have experience with physical disability are processed by qualitative research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Adéla Michková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pokorná, Monika. Adaptace rodiny na získané tělesné postižení dospělého člena rodiny. Pardubice, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v interních oborech