Bc. Anna ŠÍMOVÁ

Diplomová práce

Postava čerta v autorské pohádce

Devil as a character from modern fairy tale
Anotace:
Práce se věnuje českým autorským pohádkám, které spojuje postava čerta. Teoretická část se zaměřuje na pojmy lidová pohádka, autorská pohádka, typologie postav v pohádkách, zvlášť se věnuje přiblížení postavy čerta. Praktická část je věnována analýze a interpretaci vybraných titulu, v nichž vystupují čerti jako hlavní i vedlejší postavy a v nichž je obvykle zobrazen i prostor pekla. Cílem práce je …více
Abstract:
The dissertation devote to Czech modern fairytales, which are connected by the charakter of devil. The theoretical part is concentrate to terms of folk fairytale, modern fairytale, typology of characters in fairytales, particularly is dedicated to approaching the charakter of devil. The practical part is devote to analysing and interpreting selected titles in which devils appeared to main and secondary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 5. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠÍMOVÁ, Anna. Postava čerta v autorské pohádce. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství hudební výchovy pro střední školy - Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ