Olga SOJKOVÁ

Bakalářská práce

Návrh a realizace projektu vědeckého classroom experimentu

Scientific classroom experiment project design and realization
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou realizace projektu classroom experimentu. V první řadě je čtenář seznámen s historií experimentální ekonomie. Na základě těchto poznatků je navržen nový experiment. Hlavním cílem této práce je návrh projektu classroom experimentu, tvorba plánu, logického rámce, Work breakdown structure a analýza rizik projektu. Projekt je následně realizován za účasti studentů …více
Abstract:
This thesis describes realization of a classroom experiment project. In the beginning the reader is introduced into the history of experimental economics. Based on the historical facts and knowledge a new classroom experiment is designed. The main goal of this thesis is to design a classroom experiment, to make a project plan, logical frame, Work Breakdown Structure and the project risk analysis. Experiment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Ing. David Martinčík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOJKOVÁ, Olga. Návrh a realizace projektu vědeckého classroom experimentu. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/