Olga SOJKOVÁ

Bachelor's thesis

Návrh a realizace projektu vědeckého classroom experimentu

Scientific classroom experiment project design and realization
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou realizace projektu classroom experimentu. V první řadě je čtenář seznámen s historií experimentální ekonomie. Na základě těchto poznatků je navržen nový experiment. Hlavním cílem této práce je návrh projektu classroom experimentu, tvorba plánu, logického rámce, Work breakdown structure a analýza rizik projektu. Projekt je následně realizován za účasti studentů …more
Abstract:
This thesis describes realization of a classroom experiment project. In the beginning the reader is introduced into the history of experimental economics. Based on the historical facts and knowledge a new classroom experiment is designed. The main goal of this thesis is to design a classroom experiment, to make a project plan, logical frame, Work Breakdown Structure and the project risk analysis. Experiment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Ing. David Martinčík

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SOJKOVÁ, Olga. Návrh a realizace projektu vědeckého classroom experimentu. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/