Vladislav Kiška

Diplomová práce

Integrace Big Data a datového skladu

Integration of Big Data and data warehouse
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problémem datové integrace Big Data platformy a podnikového datového skladu. Hlavním cílem je vytvoření přenosového systému, který pomocí vhodně zvoleného nástroje bude přenášet data z datového skladu na tuto platformu a bude udržovat informace o všech realizovaných přenosech. V teoretické části se práce soustředí na představení pojmu Big Data, stručný vývoj těchto technologií …více
Abstract:
Master thesis deals with a problem of data integration between Big Data platform and enterprise data warehouse. Main goal of this thesis is to create a complex transfer system to move data from a data warehouse to this platform using a suitable tool for this task. This system should also store and manage all metadata information about previous transfers. Theoretical part focuses on describing concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Ota Novotný
  • Oponent: Valeria Kerol

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/68614